Poradnik

Poradnik

Prawidłowy dobór klimatyzacji

Prawidłowy dobór rodzaju i wydajności klimatyzatora jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia satysfakcji z jego działania. Dobór klimatyzatora w zależności od rodzaju obiektu został opisany jako osobny temat. Natomiast dobór urządzeń po względem wydajności najlepiej powierzyć specjalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Istnieje jednakże szereg ogólnych zaleceń i wskaźników, dzięki którym użytkownik może wstępnie sam określić potrzebną moc urządzenia. Najbardziej istotnym parametrem jest kubatura klimatyzowanego pomieszczenia. Przyjmuje się, że dla standardowych pomieszczeń o wysokości około 3 m można przyjąć zapotrzebowanie na moc chłodniczą w wysokości 40 W/m3.

Są jednak wyjątki od tego założenia. Wartość ta może ulec zmianie m.in. w przypadku gdy: w pomieszczeniu jest szczególnie duża powierzchnia okien, skierowanych dodatkowo na południe lub zachód; ściany pomieszczenia są słabo izolowane termicznie lub kiedy bezpośrednio nad klimatyzowanym pomieszczeniem znajduje się dach. Istotne jest również ile osób przebywa w klimatyzowanym pomieszczeniu oraz czy znajduje się w nim sprzęt będący dodatkowym źródłem ciepła np. komputery, monitory, lodówki.

Warto pamiętać, iż czynnikiem zwiększającym potrzebną moc chłodniczą klimatyzatora jest występowania w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej, co należy uwzględnić w odpowiednim doborze klimatyzacji.